ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΓΓΛΙΚΑ - ΓΑΛΛΙΚΑ

  • Εκτύπωση

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες των προγραμμάτων Ι.Σ. και Δ.Ε.Κ. μπορούν να εξετάζονται τα μαθήματα των ΑΓΓΛΙΚΩΝ και ΓΑΛΛΙΚΩΝ όλων των εξαμήνων στις παρακάτω ημερομηνίες:

α)Πέμπτη 26/6/2014 και ώρα 10:30

β)Παρασκευή 27/6/2014 και ώρα 10:30

γ)Τρίτη  1/7/2014 και ώρα 10:30

δ)Τετάρτη 3/7/2014 και ώρα 8:30

Απαραίτητη προϋπόθεση για να εξεταστούν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες είναι η κατάθεση της εργασίας τους πριν την ημερομηνία εξέτασης. Οι εργασίες θα γίνονται δεκτές από τον κ. Ταμιωλάκη Βασίλειο στη Βιβλιοθήκη.

Η διδάσκουσα

κ. Δημητριάδου Ουρανία