ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

  • Εκτύπωση

Η εξέταση του μαθήματος "Κανονικό Δίκαιο" του Δ΄εξαμήνου Ι.Σ. θα γίνει προφορικά και θα ξεκινήσει από τις 09:30 το πρωί την Πέμπτη 12 Ιουνίου 2014.

Ο διδάσκων

κ. Τζουμέρκας Παναγιώτης