Θεολογική και Λειτουργική Ερμηνεία της Βυζαντινής Εικονογραφίας

  • Εκτύπωση

Το επιλεγόμενο μάθημα του Ζ΄  εξαμήνου ΙΣ ¨Θεολογική και Λειτουργική ερμηνεία της Βυζαντινής Εικονογραφίας¨ αντί της Παρασκευής 4 Ιουλίου θα εξεταστεί την Πέμπτη 12 Ιουνίου, ώρα 10:30-12:30.

                                                                                           Ο διδάσκων

                                                                              κ. Ζαμπακίδης Αριστοφάνης