ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ

  • Εκτύπωση

Ανακοίνωση
Δευτέρα 2 Ιουνίου 2014 και ώρα 9 -11.30 π.μ. θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτική επίσκεψη του Δ' Εξαμήνου Δ.Ε.Κ. στην Ι.Μ.Ελευθερώτριας Πανοράματος Θεσ/νίκης, στα πλαίσια του μαθήματος της ''Εκκλησιαστικής Χρυσοκεντητικής''.

Η διδάσκουσα,
Ελένη Βλαχοπούλου