ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΕΚ ΣΤ΄εξαμήνου

  • Εκτύπωση

Οι φοιτητές που παρακολουθούν το τμήμα της Τετάρτης του μαθήματος "Συντήρηση Αγιογραφίας (Ι)" ΣΤ΄εξαμήνου του Προγράμματος ΔΕΚ  μπορούν  να προσέλθουν για παρακολούθηση στα τμήματα της Πέμπτης και της Παρασκευής αντί για αυτήν την Τετάρτη 9 Απριλίου.

κ. Πέϊου