Αλλαγή ημερομηνίας εξέτασης

  • Εκτύπωση

Η εξέταση του μαθήματος "Χριστιανική Κατήχηση και Χριστιανική Παιδαγωγική" του Δ΄ εξ ΙΣ μετατίθεται από την Τρίτη 4/2/2014 την Πέμπτη 6/2/2014 και ώρα 10:30-12:30.

                                                                        Ο διδάσκων Καθηγητής

                                                                     κ. Ζαμπακίδης Αριστοφάνης