Εκπαιδευτική εκδρομή στη Χαλκιδική

  • Εκτύπωση

Την Τρίτη 19 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη Εκπαιδευτική Εκδρομή στη Χαλκιδική, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα όπως έχει ήδη ανακοινωθεί.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες των Ζ΄, Ε΄ και Γ΄ εξαμήνων και των δύο Προγραμμάτων Σπουδών (ΙΣ. και ΔΕΚ).

Δεν δικαιούνται συμμετοχής όσοι φοιτητές συμμετείχαν στην πρώτη Εκπαιδευτική Εκδρομή.

Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων, όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν και δεν δήλωσαν τη συμμετοχή τους, πρέπει να προσέλθουν άμεσα στο Γραφείο του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου (δίπλα στη Γραμματεία).