Ορκωμοσία Νοεμβρίου 2013

  • Εκτύπωση

Την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 11:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί η ορκωμοσία των φοιτητών της Ακαδημίας μας.

Οι προς ορκωμοσία φοιτητές παρακαλούνται να περάσουν στις 10:00 π.μ. από τη Γραμματεία της Ακαδημίας και να καταθέσουν: την Ηλεκτρονική Ακαδημαϊκή Ταυτότητα, το Βιβλιάριο Σπουδών, το Βιβλιάριο Υγείας (σε όσους έχει χορηγηθεί) και βεβαίωση από τη βιβλιοθήκη της Ακαδημίας ότι δεν οφείλουν βιβλία. Στις 10:30 π.μ. θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Γ1 συνάντηση με τον κ. Λέκκου Παντελή, υπευθυνο για την οργάνωση της ορκωμοσίας.