Η Εξέταση στη Χριστ. Φιλοσοφία του Ε΄ Εξαμ. Ι.Σ.

  • Εκτύπωση

Η εξέταση στο μάθημα αυτό θα είναι γραπτή και θα αρχίσει στις 10.30 π.μ. ακριβώς.