Αλλαγή ώρας εξέτασης από κ. Μπαλατσούκα

  • Εκτύπωση

Το μάθημα "Υμνολογία-Υμνογραφία" του ΣΤ΄ Εξαμήνου Ι.Σ. θα εξεταστεί την 15η Ιουνίου και ώρα 10:30 π.μ. και μετά.