Συντήρηση γλυπτών & μαρμάρινων μνημείων

  • Εκτύπωση
Το μάθημα στις 16/5/2018 "Συντήρηση γλυπτών και μαρμάρινων μνημείων" αναβάλλεται και θα αναπληρωθεί σε συνεννόηση με τους φοιτητές. Ο διδάσκων.