ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  • Εκτύπωση

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΚΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΜΕΛΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ /ΤΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ(ΕΚΟ)

Σύμφωνα με ενημέρωση που είχαμε από το ΙΚΥ, οι επιτυχόντες φοιτητές των Προγραμμάτων ΙΣ και ΔΕΚ και ο ένας επιλαχών του Προγράμματος ΙΣ πρέπει να προσέλθουν στη Γραμματεία από 4/9/2017 έως και 11/9/2017 ώστε να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να παραλάβουν κατόπιν αιτήσεώς τους βεβαίωση επιτυχούς εξέτασης ακ.ετ. 2016-17.

Θεσσαλονίκη 4/9/2017

Από τη γραμματεία