Εξέταση μαθημάτων Επί πτυχίω ΔΕΚ & ΙΣ

  • Εκτύπωση

Τα μαθήματα P112 Αρχαία Ι (ΙΣ & ΔΕΚ), P130 Λατινικά (ΙΣ) και  P314 Ιστορία Χριστιανικής Λατρείας (ΙΣ & ΔΕΚ), για τους επί πτυχίω φοιτητές, θα εξεταστούν τη Δευτέρα 27 Ιουνίου 2016 στη 13:00.