Προσοχή! Μάθημα Συντήρηση Γλυπτών και Μαρμάρινων Μνημείων

  • Εκτύπωση

Το μάθημα Συντήρηση Γλυπτών και Μαρμάρινων Μνημείων του Η᾽Εξαμηνού, θα πραγματοποιείται κάθε δεύτερη εβδομάδα με αναπλήρωση των προηγουμένων ωρών. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν την Παρασκευή στις 22 Μαρτίου και όχι στις 29 όπως είχε ανακοινωθεί και θα γίνονται κάθε δεύτερη Παρασκευή στις 1 το μεσημέρι.