Αλλαγή ώρας εξετάσεως μαθημάτων

  • Εκτύπωση

Τα μαθήματα: Εκτιμητική κειμηλίων και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός του Γ' εξαμήνου καθώς και Ψηφιοποίηση και Ανάλυση Εικόνας του π. Γρηγορίου Σταμκόπουλου, θα εξετασθούν μετά τις 13:30 την ίδια μέρα προφορικά. Εναλλακτικά η εξέταση των μαθημάτων θα γίνει και την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου στις 12:30 επίσης προφορικά