ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2012-2013

  • Εκτύπωση

Ανακοινώνεται από τη Γραμματεία της Ακαδημίας, ότι οι δηλώσεις για τα θέματα των πτυχιακών εργασιών των φοιτητών (ΔΕΚ & ΙΣ) του Ζ΄ εξαμήνου 2012-13, θα υποβάλλονται από Πέμπτη 1-11-2012 έως Παρασκεύη 9-11-2012 και ώρες 9:00-11:00 π.μ. στη Γραμματεία της Ακαδημίας. Η επιλογή του θέματος θα πρέπει να γίνεται μετά από συνεννόηση με τους καθηγητές. Οι φοιτητές θα προμηθεύονται τα έντυπα από τη Γραμματεία και αφού ο υπέυθυνος καθηγητής τα υπογράψει θα τα καταθέτουν και πάλι στη Γραμματεία.