ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

  • Εκτύπωση

 Η υποστήριξη των πτυχιακών θα πραγματοποιηθεί στις 29 και 30 Οκτωβρίου 2015 σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015