ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  • Εκτύπωση

Ανακοινώνεται ότι το μάθημα Συντήρηση Αγιογραφίας ΙΙ του Η΄εξαμήνου θα εξεταστεί προφορικά την Πέμπτη 15:30.