ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ Δ΄ ΕΞΑΜ. ΔΕΚ

  • Εκτύπωση

Ενημερώνονται οι φοιτήτριες και φοιτητές του Δ΄εξαμ. ΔΕΚ ότι η συνάντηση στα κοιμητήρια Ευαγγελιστρίας θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 24-4-2013 και ώρα 3:00 μ.μ. στην είσοδο επί της Αγίου Δημητρίου.