ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ Γ΄ΕΞΑΜ. ΙΣ

  • Εκτύπωση

Το μάθημα Ιστορία Χριστιανικής Λατρείας, Γ΄εξαμήνου, του Προγράμματος Ιερατικών Σπουδών θα εξεταστεί προφορικά τη Δευτέρα 4/2/2013 και ώρες 15:00 -17:00 σύμφωνα με την ονομαστική κατάσταση που έχει αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων.