ΥΛΗ ΔΕΚ Α΄ΕΞΑΜ. ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ ΝΑΩΝ

  • Εκτύπωση

Α εξάμηνο
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ ΝΑΩΝ
Από το βιβλίο του Χ. Μπούρα Βυζαντινή και μεταβυζαντινή Αρχιτεκτονική
Θα διαβάσετε για τέσσερα βυζαντινά και τέσσερα μεταβυζαντινά μνημεία διαφορετικών αρχιτεκτονικών τύπων ΔΙΚΗΣ σας επιλογής (Βασιλικές, Σταυροειδείς εγγεγραμμένοι κ.λπ)
Εξέταση θα γίνει χωρίς το βιβλίο.
Γ. ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ