Μαθήματα κ. Φουστέρη

  • Εκτύπωση

Τα μαθήματα του κ. Φουστέρη "Ιστορία της τέχνης της Ανατολής" και "Εκκλησιαστική Αρχιτεκτονική και εσωτερικός διάκοσμος Ναών" του Α' εξαμήνου της Πέμπτης 20 Οκτωβρίου και "Ελεύθερο Σχέδιο" της Παρασκευής 21 Οκτωβρίου του Γ' εξαμήνου ΔΕΝ θα πραγματοποιηθούν και θα αναπληρωθούν κατόπιν συνεννοήσεως με τον διδάσκοντα.