Μεταφορά Μαθήματος

  • Εκτύπωση

Το μάθημα Ερμηνεία Πατερικών Κειμένων του Ζ΄ εξαμήνου τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου δεν θα πραγματοποιηθεί. Θα αναπληρωθεί την Τρίτη 11 Οκτωβρίου στις 15.00-17.00.