Πτυχιακές Εργασίες

  • Εκτύπωση

Παρακαλούνται οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει την πτυχιακή τους εργασία και θέλουν να την υποστηρίξουν στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2016 να την δώσουν στον επιβλέποντα καθηγητή τους μέχρι την Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2016.
Για να δρομολογηθεί η διαδικασία υποστήριξης χρειάζεται να συσταθεί τριμελής επιτροπή (εφόσον δεν έχει ήδη συσταθεί)