Επιστήμη και Τεχνολογία υλικών

  • Εκτύπωση

Αλλαγή της ώρας εξέτασης του μαθήματος Επιστήμη και Τεχνολογία υλικών.
Η εξέταση του μαθήματος θα ξεκινήσει στις 14:30 την Παρασκευή 17/6/2016

Η διδάσκουσα Θεοχαρίδου Κατερίνα