ΔΕΚ – ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΙΙ

  • Εκτύπωση

ΔΕΚ – ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΙΙ

Η εξέταση του μαθήματος ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΙΙ του β΄ εξαμήνου ΔΕΚ
θα γίνει κανονικά προφορικά την Πέμπτη 23 Ιουνίου.
Η εξέταση θα γίνει ως εξής:

9:00 Φοιτητές-φοιτήτριες το επίθετο των οποίων αρχίζει από τα γράμματα Α-Κ
9:45 Φοιτητές-φοιτήτριες το επίθετο των οποίων αρχίζει από τα γράμματα Λ-Π
10:30 Φοιτητές-φοιτήτριες το επίθετο των οποίων αρχίζει από τα γράμματα Π-Ω