ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

  • Εκτύπωση

Η ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΈΝΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΚΑΙ ΩΡΕΣ 1.00 - 5.00 μ.μ.