ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΑΙ ΕΝΟΡΙΑ

  • Εκτύπωση

Η εξέταση του μαθήματος ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΑΙ ΕΝΟΡΙΑ του Η΄ εξαμήνου Ιερ. Σπουδών τη Δευτέρα 6 Ιουνίου θα γίνει προφορικά και θα ξεκινήσει στις 9:00 π.μ.