ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

  • Εκτύπωση

Όσοι από το τμήμα ΙΣ δεν έχουν αποστείλει την ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ στα μαθήματα Εισαγωγή στην Πληροφορική και Μηχανογραφημένη Λογιστική έχουν περιθώριο μέχρι το επόμενο μάθημα (προτελευταίο) να την αποστείλουν.
Εκφωνήσεις εδώ