Μαθήματα κ. Ζαμπακίδη

  • Εκτύπωση

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής της Α.Ε.Α.Θ. κ. Αριστοφάνης Ζαμπακίδης θα εξετάσει τους επί πτυχίω φοιτητές στα μαθήματά του:

Χριστιανική Γραμματεία Ι.,
Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία,
Θεολογική και λειτουργική ερμηνεία της βυζαντινής εικονογραφίας και
Ιεραποστολική του Προγράμματος Ιερατικών Σπουδών, καθώς και το μάθημα
Η εικόνα στη Θεία Λατρεία του Προγράμματος ΔΕΚ,
την Τετάρτη 29 Ιουνίου από τις 10 π.μ.

Ο Διδάσκων Καθηγητής