Μάθημα Στοιχεία Φυσικής Β' Εξαμήνου

  • Εκτύπωση

Για το μάθημα "Στοιχεία Φυσικής" οι φοιτητές θα πρέπει μέχρι τις 8 Μαρτίου να παραδώσουν την πρώτη εργασία την οποία μπορούν να την κατεβάσουν από εδώ: 1 Ομάδα Ασκήσεων. Οι ασκήσεις αυτές θα λυθούν είτε στο χέρι είτε σε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου όπως το Word ή το Latex. Η παράδοση των εργασιών είναι υποχρεωτική για την κατοχύρωση του μαθήματος.

Την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2016 οι παραδόσεις του μαθήματος "Στοιχεία Φυσικής" δε θα γίνουν λόγω απουσίας του καθηγητή.