Ύλη του Μαθήματος Τεχνικές Ψηφιοποίησης

  • Εκτύπωση

Η ύλη του μαθήματος όπως εκτέθηκε σε προηγούμενη ανακοίνωση περιλαμβάνει όλες τις σελίδες του βιβλίου Καλές Πρακτικές Ψηφιοποίησης Κειμηλίων. Ιδιαίτερη προσοχή να δωθεί στις σελίδες 11-28, 54-86, 93-94 και 106-115.