Αλλαγή ώρας Επεξεργασίας εικόνας

  • Εκτύπωση

Η εξέταση του μαθήματος Επεξεργασία και ανάλυση εικόνας του π. Γρηγορίου Σταμκόπουλου θα αρχίσει στις 10:00πμ.