Ύλη μαθήματος Αποτύπωση και Τεκμηρίωση Κειμηλίων ΔΕΚ

  • Εκτύπωση

Η ύλη του μαθήματος Αποτύπωση και τεκμηρίωση κειμηλίων του Ε' εξαμήνου ΔΕΚ είναι:

Από το Βιβλίο Θετικές Επιστήμες και Έργα Τέχνης οι σελίδες 147-169 και 207-227 και από το Βιβλίο Νέες Τεχνολογίες στις Αρχαιογνωστικές Επιστήμες τα κεφάλαια 4,7 και 9. Το μάθημα θα εξετασθεί προφορικά.