Αναβολή μαθημάτων

  • Εκτύπωση

Την Τρίτη 27/2/2018 τα μαθήματα των π. Νικολάου Λουδοβίκου, π. Γρηγορίου Σταμκοπούλου, κ. Δημητρίου Παπάζη και κ. Γρηγορίου Λιάντα δε θα πραγματοποιηθούν ενώ η αναπλήρωσή τους θα γίνει μετά από συνεννόηση με έκαστο καθηγητή.