Βιβλίο μαθήματος "Εισαγωγή στην Πληροφορική"

  • Εκτύπωση

Μέχρι να παραλάβετε το βιβλίο από τον Εύδοξο μπορείτε να το ρίξετε μια ματιά (σε μέτρια ποιότητα χωρίς χρώματα, 842 σελίδες σε μορφή PDF) από εδώ (68 ΜBytes)