Απαλλακτική εργασία μαθήματος

  • Εκτύπωση

Η εκφώνηση και οι οδηγίες για την απαλλακτική εργασία στο μάθημα Ψηφιοποίηση και Ανάλυση Εικόνας του Ζ' εξαμήνου ΔΕΚ βρίσκονται εδώ.