Μετεγγραφές 2018-2019 / Δικαιολογητικά

  • Εκτύπωση

 Παρακαλούνται οι φοιτητές/ τριες που αιτούνται μετεγγραφή στην Α.Ε.Α.Θ. και έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας, να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά, που δεσμεύτηκαν στην αίτησή τους,  για να ελεχθούν από τη Γραμματεία.

Τα δικαιολογητικά θα κατατεθούν - με φυσική παρουσία του/ της φοιτητή/ τριας ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του/ της - στη Γραμματεία της Α.Ε.Α.Θ. από την Δευτέρα 14-1-2019 έως την Παρασκευή 18-1-2019 και ώρες 10:00 -12:00.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ  2018-2019