Κατάθεση Πτυχιακών Εργασιών Εξεταστική Περίοδος Απριλίου 2019

 • Εκτύπωση
   
     
  •    

  Οι  φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία διορθώσεων των πτυχιακών τους εργασιών από τον επιβλέποντα και τα μέλη της τριμελούς επιτροπής, καλούνται να καταθέτουν στην Γραμματεία της Φοιτητικής Μέριμνας , καθημερινά και ώρες 10:00-12:00: 

              1ένα (1) αντίγραφο και το ηλεκτρονικό αρχείο σε CD  (και άλλα 3 αντίγραφα της εργασίας για τους καθηγητές της επιτροπής)

              2. την αίτηση υποστήριξης πτυχιακής εργασίας

              3. την εισηγητική έκθεση της τριμελούς επιτροπής ,

  από την Τετάρτη 3 Απριλίου 2019 έως την Παρασκευή  12 Απριλίου 2019

   ΠΡΟΣΟΧΗ! Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μην εμφανίζονται μαθήματα σε εκκρεμότητα στην αναλυτική τους βαθμολογία.

  Μπορείτε να παραλάβετε την αίτηση από την Γραμματεία, ή να την κατεβάσετε από εδώ:

  ΑΙΤΗΣΗ