ΦΜΔ ΙΙ, Περιβαλλοντικές προϋποθέσεις & Ζωγραφική

  • Εκτύπωση

Τα παρακάτω μαθήματα (για τους επί πτυχίω φοιτητές):

(α) ΦΜΔ ΙΙ, (β) Περιβαλλοντικές  προϋποθέσεις διατήρησης εκκλησιαστικών κειμηλίων και (γ) Ζωγραφική Υλικά και Τεχνικές, θα εξεταστούν την Τρίτη 29/1, στις 10:30πμ.

Ι. Καραπαναγιώτης