Δικαιολογητικά εγγραφής πρωτοετών ακ.έτους 2018-19

  • Εκτύπωση

 

     

Οι εγγραφές πρωτοετών θα γίνονται καθημερινά, 10:00-13:00, στη Γραμματεία της Ακαδημίας, από Δευτέρα 24/09/2018 έως Δευτέρα 01/10/2018.

Απαραίτητα δικαιολογητικά : 

  1. Εκτυπωμένη την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής με το γνήσιο της υπογραφής του φοιτητή.
  2. Ξένη Γλώσσα
    Παρακαλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές να επιλέξουν την ξένη γλώσσα (αγγλικά, γαλλικά ή ιταλικά) που επιθυμούν να παρακολουθήσουν κατά τα δύο πρώτα έτη φοίτησής τους. Την δήλωση ξένης γλώσσας μπορείτε να εκτυπώσετε ή να παραλάβετε από την Γραμματεία
  3. Το ατομικό στατιστικό δελτίο του φοιτητή ,( το οποίο συμπλήρωσε ύστερα από την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής).
  4. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
  5. Μία φωτογραφία τύπου πάσου.

Οι φοιτητές μπορούν να αποστείλουν τα δικαιολογητικά τους και με ταχυμεταφορά.