Εξέταση από κ. Τσιγκαροπούλου

  • Εκτύπωση
Η διδάσκουσα Καθηγήτρια κ. Αθ. Τσιγκαροπούλου θα εξετάσει τους επί πτυχίω φοιτητές του Ι.Σ. στα μαθήματα: Αρχαία Ελληνικά ΙΙ Β΄ Εξ. και Η Αισθητική της Ορθόδοξης Χριστιανικής Τέχνης Η΄Εξαμ.