ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ κ. Ν. ΚΟΪΟΥ

  • Εκτύπωση

 

 
Τα μαθήματα του επ. Καθηγητή Νικολάου Κόϊου:
1. Εφαρμοσμένη Ποιμαντική Ζ΄εξ. (31 Ιανουαρίου 2108)
2. Σύγχρονα Ηθικά Προβλήματα Ζ΄ εξ. (1 Φεβρουαρίου 2018)
Θα εξετασθούν στις παρακάτω ημερομηνίες:
1. Εφαρμοσμένη Ποιμαντική Ζ΄εξ. Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 10.30 – 12.30
2. Σύγχρονα Ηθικά Προβλήματα Ζ΄εξ. Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 10.30 – 12.30